Młode Forum
Prawa Mediów
Elektronicznych

Człowiek – Gospodarka – IT
Nauki prawne wobec innych
nauk społecznych
Oglądaj na żywo

Uniwersytet Szczeciński

To już ósma edycja!

W tym roku w ramach 8. Młodego Forum Prawa Mediów Elektronicznych pt. „Człowiek – Gospodarka – IT. Nauki prawne wobec innych nauk społecznych” odbywa się konkurs na najlepszy poster naukowy. Prace konkursowe należy przesyłać do 21 marca 2023 r. Szczegółowe zasady przedstawiania posterów oraz ich oceny określono w Regulaminie konkursu.

Czołowe postacie świata nauki i biznesu

Źródło wiedzy
dla studentów,
jak i praktyków

Wydarzenie multimedialne

Zapisz się

9. Forum Prawa Mediów Elektronicznych
Zapisz się
8. Młode Forum Prawa Mediów Elektonicznych
Zapisz się